MUSKAN GUPTA

RITIKA

JASSA SINGH

MEHUL KHANNA

PRAKRITI SHARMA

AAKASH

VAIBHAV NAYYAR

JYOTIKA

PAWANJIT KAUR

SIDARTH SHARMA

JASREEN

PRANAV

SCHOOL


M.G.N. ADARSH NAGAR

M.G.N. U.E -II

LA BLOSSOM

D.M.S. MODEL TOWN

SANSKRITI K.M.V

B.S.F

INNOCENT HEARTS

INNOCENT HEARTS

SANSKRITI K.M.V

D.P.S

SANSKRITI K.M.V

INNOCENT HEARTS

PHYSICS

95%

95%

95%

95%

91%

91%

91%

87%

86%

86%

84%

81%

TOTAL

96.6%

95%

90%

89%

88.6%

84%

72%

87.2%

86%

87%

80%

85.2%